NHÀ MIỀN BẮC

kế hoạch sử dụng đất huyện thanh trì 2024

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

Cổng thông tin điện tử huyện Thanh Trì đã công bố “kế hoạch sử dụng đất huyện Thanh Trì 2024” vào tháng 2 vừa qua. Tài liệu gồm 166 trang, báo cáo về công tác hoàn thành sử dụng đất năm 2023 và kế hoạch 2024 của huyện Thanh Trì.

BẢN ĐỒ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN THANH TRÌ 2024

Báo cáo gồm những nội dung chính:

  • Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội
  • Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất 2023
  • Lập kế hoạch sử dụng đất 2024
  • Giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất
  • Kết luận và nghị quyết.

CHI TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT 2024

Theo báo cáo, chỉ tiêu sử dụng đất năm 2024 trong “kế hoạch sử dụng đất huyện thanh trì năm 2024” gồm có:

  • Đất nông nghiệp: 2.380ha
  • Đất phi nông nghiệp: 3.954ha
  • Đất chưa sử dụng: 13ha

Trong đó, đáng lưu ý đối với đất phi nông nghiệp:

  •  Đất giao thông : 806ha chiếm 12.7%  tổng chỉ tiêu sử dụng đất
  • Đất ở nông thôn:  1469 ha chiếm 23.15% tổng chỉ tiêu sử dụng đất
Chỉ tiêu sử dụng đất huyện thanh trì 2024
Chỉ tiêu sử dụng đất huyện thanh trì 2024 - 3

Download “Báo cáo kế hoạch sử dụng đất huyện Thanh Trì 2024” bên dưới.

Download ” Bản đồ kế hoạch sử dụng đất huyện Thanh Trì 2024″ bên dưới.

BIỆT THỰ CAO CẤP

TIN TỨC
Ví trí Hanoi Melody Linh Dam
Hanoi Melody Linh Đàm
Kế hoạch sử dụng đất huyện Thanh Trì năm 2024
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN THANH TRÌ NĂM 2024
Cập nhật bảng giá bán dự án Flamingo golden hill Hà Nam
BẢNG GIÁ BÁN FLAMINGO GOLDEN HILL HÀ NAM 2024
Đội ngũ tập đoàn Flamingo Holdings
TẬP ĐOÀN FLAMINGO HOLDINGS
Đánh giá